Đã gần 60 năm trôi qua nhưng chất độc da cam/ dioxin vẫn là nỗi đau dai dẳng đối với những người bị nhiễm và toàn xã hội. Những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước và quân đội đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin. Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng nhằm giảm bớt tác hại của chất độc da cam/ dioxin đối với môi trường và các đối tượng bị nhiễm độc cũng như con cháu của họ.