Có lẽ trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông các nhạc sĩ bao giờ cũng ưu ái mùa xuân nhiều hơn cả. Chính vì thế, nhiều tác phẩm âm nhạc viết về mùa xuân như một dòng chảy thôi thúc của cảm xúc tràn vào lời ca và âm điệu, tạo thành những bản tình ca xuân khơi gợi, dẫn dụ lòng người.