Có những âm thanh có thể cảm nhận được bằng thính giác nhưng cũng có những âm thanh phải cảm nhận bằng mọi giác quan của con người, đó chính là âm thanh từ trong sâu thẳm tâm hồn, chỉ khi đồng cảm hòa quyện cùng nhau ta mới có thể cảm nhận được. Chùm ca khúc trong chủ đề "Tiếng lòng sâu thẳm" là chủ đề của Ngôi sao đồng điệu tuần này.