Khát vọng của những người dân biển chân chất và phóng khoáng ở Vũng La, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, chấp nhận đánh cược với con tôm hùm. Tất cả là để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai phía trước, một tương lai mà những đứa con của họ không còn bấp bênh như những con thuyền nhỏ trên sóng nước.