Tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài bờ biển khoảng 130km và 1 huyện đảo Lý Sơn với nhiều cửa biển như Sa Cần, Sa Kỳ, Cỗ Lũy, Mỹ Á, Sa Huỳnh và vũng nước sâu Dung Quất. Đây không chỉ là những điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế biển mà trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tiến trình khai phá và chinh phục cư dân ven biển nơi đây còn hình thành và duy trì nhiều phong tục tập quán, lễ hội biển đặc sắc. Tiêu biểu phải kể đến là Tục thờ cá ông và Lễ hội cầu ngư. Trong chương trình biển đảo Tổ quốc phát sóng ngày 12/02, mời quý vị và các đồng chí cùng về xứ Quảng tìm hiểu Tục thờ cá ông và Lễ hội cầu ngư ở nơi đây.