Vũng Dông, vũng Mắm, vũng Chào

Vũng La, vũng Sứ vũng nào cũng thương.

Có ai về xứ Nẫu Phú Yên chắc hẳn từng một lần nghe câu ca dao ấy, câu ca dao kể về những vùng biển hoang sơ, tuyệt đẹp của một vùng biển rộng dài. Chương trình Biển đảo Tổ quốc phát sóng ngày 08/01/2019 mời quí vị và các đồng chí trở về một trong những vùng biển ấy để trải nghiệm cuộc sống của những con người chất phác, phóng khoáng nơi đây.