Trong chương trình Việt Nam tươi đẹp phát sóng ngày 01/01/2020, mời quí vị khán giả và các đồng chí cùng Huỳnh Lập đón tết Tây cùng Dương Lâm theo phong cách dân tộc Tày.