Chương trình "Việt Nam tươi đẹp" tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng PuKa và Diệp Tiên trở lại quê hương Đồng Tháp xinh đẹp.