Chương trình "Việt Nam tươi đẹp" tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng đặt chân tới thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng cùng với hai nghệ sĩ Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa.