Chương trình Hộp thư truyền hình số 249 tiếp tục là những giải đáp của Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam về những thắc mắc liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự và những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2018.