Chuyên mục Hộp thư truyền hình số 244 tiếp tục là những giải đáp của Đại tá Lưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng về những thắc mắc liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế quân nhân.