Chuyên mục Hộp thư truyền hình số 236 sẽ là những giải đáp của Đại tá Ngô Ngọc Tường, Trưởng phòng Chế độ Chính sách, Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thời gian được cấp thâm niên đối với công nhân quốc phòng và công chức quốc phòng  theo Nghị định 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 207/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.