Những giải đáp của Đại tá Trần Văn Nam, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và pháp luật BTL Cảnh sát biển về những quy định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm trên vùng biển đảo và lãnh thổ Việt Nam.