Thực hiện nghĩa vụ quân sự là phát huy truyền thống yêu nước và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân. Hàng năm việc gọi công dân nhập ngũ nhằm xây dựng QĐND vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phổ cập trí thức cho nhân dân. Nhưng những thắc mắc liên quan đến việc tham gia nghĩa vụ quân sự vẫn luôn là đề tài được sự quan tâm của rất nhiều các bậc phụ huynh và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này sẽ là những giải đáp của Đại tá Nguyễn Quang Hải, Phó Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực, BTTM.