Hộp thư Truyền hình hôm nay sẽ là giải đáp của Đại tá: Trần Ngọc Duy – Trưởng phòng Thu – Sổ, thẻ bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về quy định về thẻ bảo hiểm y tế và việc kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế.