Với những chia sẻ và giải đáp của Đại tá Nguyễn Thành Long, trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực - Bộ Tổng tham mưu về những điểm mới trong luật QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng sẽ đem lại cho quý vị khán giả những thông tin kịp thời, cần thiết.