Cách đây hơn 30 năm, ngày 10/12/1982, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển đã được mở ký tại Jamaica và chính thức có hiệu lực từ năm 1994. Công ước đã trở thành điều ước quốc tế đa phương quan trọng nhất của thế kỷ 20 và được coi là Hiến pháp của biển và đại dương. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tham gia Công ước. Công ước là cơ sở pháp lý quốc tế xác định vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cũng như quyền và lợi ích chính đáng của nước ta trên biển. Trong chuyên mục Hộp thư truyền hình, Tiến sĩ Trịnh Đức Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao sẽ giúp quý vị và các đồng chí tìm hiểu rõ hơn về Công ước cũng như vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Công ước Liên Hợp quốc về luật biển năm 1982.