Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những giải đáp về chế độ bảo hiểm y tế trong số 148 của chương trình Hộp thư truyền hình.