Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Chương trình Hộp thư quốc phòng - Số 140 để có câu trả lời cho những thắc mắc về bảo hiểm thai sản bệnh nghề nghiệp.