Chương trình Hộp thư Quốc phòng số phát sóng ngày 15/8 xin được gửi đến quý vị và các đồng chí những giải đáp về một số quy định về hợp đồng Lao động theo Luật Lao động sửa đổi năm 2019.