Lầu Năm Góc hôm qua ra thông báo cho biết một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị máy bay không người lái của Hoa Kỳ tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Syria.