Đến thời điểm này, Đà Nẵng cùng với Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam và Quảng Ninh được chọn để thí điểm đón khách nước ngoài có hộ chiếu vaccine theo lộ trình mở cửa du lịch quốc tế giai đoạn 1 từ tháng 11 tới.