Phóng sự ảnh - Số 2383: Hành trình đón các anh về cùng Đội quy tập 584.