Phóng sự ảnh - Số 2379: Voọc chà vá trên bán đảo Sơn Trà.