Ngày 17/4/1975 một chế độ diệt chủng đã được hình thành trên cả nước, người dân Campuchia bị sát hại, bị lùa ra khỏi thành phố, khu dân cư, quyền công dân bị tước đoạt. Một chế độ không trường học, không chợ búa, không dùng tiền, người dân bị cưỡng bức lao động, chung sống trong các công xã, hành vi tra tấn và sát hại người dân ngày càng nghiêm trọng. Không đầy 4 năm cầm quyền tại xứ chùa tháp, bọn Pol Pot và những tên quỷ đội lốt người đã giết hại hơn 3 triệu người với những biện pháp cưỡng bức lao động khổ sai, bỏ đói, chúng hô hào quét hết tàn dư của chế độ cũ, xây dựng một chế độ mới mà theo Pol Pot định nghĩa là hoàn toàn trong sạch. Bọn Pol Pot không chỉ giết dân mà còn thanh toán cả đồng chí, đồng đội, cả đất nước Campuchia trở thành một nhà tù, một địa ngục khổng lồ.