Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, thế giới bước vào guồng xoáy mới của cuộc chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh đó Việt Nam và Triều Tiên lần lượt đã trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu ý thức hệ giữa các cường quốc. Con đường độc lập, thống nhất của bán đảo Triều Tiên và Việt Nam cũng vì đó mà gặp phải muôn vàn khó khăn và thử thách, thất bại trong lỗ lực thống nhất bằng biện pháp quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã dẫn tới sự hình thành khu phi quân sự đầu tiên ở châu Á vào năm 1953, một năm sau đó Hiệp định Genève về ngừng bắn và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã dẫn tới việc hình thành khu phi quân sự thứ 2. Khu phi quân sự gọi tắt là DMZ trở thành biểu tượng sự chia cắt trên bán đảo Triều Tiên và Việt Nam.