Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định giao Ban Quản lý dự án 2 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án này có chiều dài 98km, quy mô cao tốc 6 làn xe, kinh phí đầu tư khoảng 66.500 tỷ đồng.