Theo phương án khôi phục các đường vận chuyển khách vào Việt Nam mà Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, thì ngày 15/9/2020 sẽ bắt đầu mở lại một số đường bay quốc tế. Tuy nhiên, trong chiều ngày 14/9/2020, trong buổi họp với các bộ, ngành có liên quan, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, chưa chốt thời điểm mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ do phải hoàn thiện phương án, quy trình xét nghiệm, cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh.