Trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mỗi cá nhân, tập thể đều nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đóng góp cho công tác đẩy lùi dịch bệnh. Tại vùng biên giới An Giang, kể từ khi dịch bệnh xảy ra, những nữ dân quân vùng biên đã không quản ngại khó khăn vất vả, âm thầm đóng góp sức mình và trở thành “hậu phương vững chắc” cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.