Mời quý vị cùng đến với Cục Huấn luyện - Đào tạo của Học viện Quốc phòng và tìm hiểu công tác phần nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo cán bộ ở nơi đây.