Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác thi đua ở xưởng X81, Cục Kỹ thuật Quân khu 3 trong chương trình Giữ trọn lời thề.