Là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Anh, điện Buckingham là một trong nhưng nơi tôn nghiêm nhất hành tinh. Nhưng cung điện nổi tiếng này cũng có những bí mật hài hước và bất ngờ mà ít ai biết đến. Những điều bí mật ấy là gì? sẽ có trong chương trình Hồ sơ mật tuần này.