Có một thời kỳ trong lịch sử nước Mỹ, khi mà các đạo luật không cho phép sản xuất, tàng trữ hoặc buôn bán rượu, nổi tiếng đến mức gọi là Prohibition era. Al Capone, một kẻ thức thời, một kẻ đánh hơi thấy mùi béo bở từ những chuyến hàng phi pháp và dần dần thâu tóm cả một mạng lưới kinh doanh rượu lậu. Gã gangster người Mỹ này đứng đầu tổ chức tội phạm tại Chicago, chuyên buôn bán rượu lậu nổi tiếng cùng các hoạt động phi pháp khác, từ buôn bán ma túy, mại dâm hay giết người.