Ai là vị vua cuối cùng của nước Mỹ và cũng là vị vua đầu tiên ở Úc? Ai là người có công tạo ra Vương quốc Liên hiệp Anh và cũng chính là người đánh bại Napoleon? Dưới triều đại của con người đó, nước Anh đánh mất 13 thuộc địa ở châu Mỹ nhưng lại vươn lên trở thành cường quốc hàng đầu ở châu Âu. Đó chính là George Đệ tam – một nhân vật lịch sử hết sức đặc biệt; người mà thời gian trị vị của ông đã đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc Cách mạng Công nghiệp thế giới lần thứ nhất. Chân dung vị quốc vương này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị qua chương trình Hồ sơ mật ngày 7/6/2017.