Có những chuyến đi dài, có những đôi chân không mỏi dù mái đầu đã pha sương. Mặc cho  tuổi thanh xuân vụt trôi, khát vọng vẫn luôn còn mãi. Trong chương trình Việt Nam nơi tôi đến phát sóng ngày 29/9/2018, chúng tôi muốn nói đến những con người trên hành trình yêu thương