Nối tiếp chuyến hành trình khám phá các làng nghề truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh trong phần trước, tuần này, anh Jesse Peterson đến từ Canada - nhân vật trải nghiệm của chúng ta sẽ đi đến những đâu và tìm hiểu thêm được những gì? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình Việt Nam nơi tôi đến phát sóng ngày 15/9/2018.