Bắt nguồn từ mối tình với chàng trai Việt, để rồi Liisimari bước chân đến đây như một định mệnh. Thời gian sống và làm việc ở Việt Nam tuy chưa nhiều, nhưng cô đã có được nguồn cảm hứng cho sáng tạo trên lụa của mình. Không dừng lại ở đó, cô vẫn tiếp tục đi nữa, kiếm tìm nữa cho mình con đường hội họa trên tơ lụa ở Việt Nam, đất nước cô vô cùng yêu mến và sớm coi là nhà.