La Lay, vùng đất biên cương nằm phía Tây Nam của tỉnh Quảng Trị đang từng ngày thay da đổi thịt. Trong đó có phần đóng góp quan trọng của những cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Trị đang ngày đêm đồng hành, giúp đỡ đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều thay đổi dần những hủ tục lạc hậu, biết cách làm ăn, nâng cao thu nhập, chia sẻ cùng người dân trong khó khăn hoạn nạn.