Ngày 10/01/2019 tại hội trường Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018. Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Bộ, Ngành Trung ương; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.