Thời kỳ đầu mới nhập ngũ, đa phần chiến sĩ người dân tộc thiểu số thường nhút nhát hơn so với đồng đội. Tuy nhiên sau hai năm được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, họ đã tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều. Và với những kiến thức và bản lĩnh, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ mà các chiến sĩ tiếp thu được qua trình học tập, rèn luyện tại đơn vị đã trở thành hành trang để họ tự tin bước vào đời.