Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với vùng sông nước tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu về nét độc đáo của nghề đóng xuồng ghe trăm năm tuổi.