Trung đoàn 246 tiền thân là Đại đội bảo vệ an toàn Khu 15. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, trong thời chiến cũng như thời bình, những bước chân của các chiến sĩ Trung đoàn đã trải dài trên nhiều địa bàn của tổ quốc. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, sự mất mát, hy sinh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là đơn vị được Đảng và hà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".