“Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ

 Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa”.

Những câu thơ của Chế Lan Viên như hòa chung  vào không khí ngày trở về.Trong nửa thế kỷ đã trôi qua những chàng trai, cô bé thiếu niên dũng sĩ diệt Mỹ miền nam mới có dịp về thăm nơi đây sau 50 năm. Ngày trở về những mái đầu xanh đã điểm bạc pha sương, lưng đã còng, mắt đã mờ. 50 năm mới có ngày trở về để tình nam nghĩa bắc một ngày chung vui. Dù thời chiến hay thời bình, trái tim và khối óc của họ luôn hướng về dân tộc, ý chí không bao giờ ngưng nghỉ, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đưa Đất nước ta tiến lên.