Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa còn vô vàn khó khăn và thách thức. Chúng ta phải làm gì, nên làm gì và làm như thế nào? Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi người Việt Nam ở thời đại mới. Mà tự thân mỗi người sẽ phải tìm cho mình một câu trả lời riêng. Nhưng trên hết và trước hết, câu trả lời đó cần bắt đầu từ ngọn nguồn của lòng yêu nước, của những giá trị lịch sử và truyền thống lâu đời. Chỉ những con người biết trân quý những giá trị đó mới có thể có được cái gốc vững bền để phát triển. Có lẽ không gì ý nghĩa hơn khi nhắc lại đoạn kết trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác 70 năm về trước. Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta. Với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta. Chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà: 

"Chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc.

Hỡi toàn thể đồng bào.

Hỡi toàn thể chiến sĩ

Tiến lên"

_Hồ Chí Minh_