Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi câu chuyện về 100 cán bộ. bác sỹ, nhân viên y tế của bệnh viện Quân y 175 chi viện cho bênh viện dã chiến số 7 - TP HCM.