Cục Dân quân tự vệ ra văn bản hướng dẫn việc xây dựng 11 mô hình điểm trong xây dựng lực lượng và tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dân quân tự vệ ở 4 cấp.