Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện về các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP Hà Nội qua Phóng sự "Pháo đài của lòng dân".