Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Chuyển động thể thao - Số 151  phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày 26/11/2021.