Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyển động thể thao - Số 147 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.