Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Chiến binh sao vàng - Số 2 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.